PUBLICATIONS

2022
Li, X., Vosters, R., & Xu, J. (2022). Language Maintenance and Shift in Highly Multilingual Language Ecologies: A Case Study of the Chinese Communities in Brussels. Journal of Chinese Overseas, 18(2022), 31–61. [open access]

Guo, J., Mast, J., Vosters, R., Yang, W., & Penso, A. (2022). Convergence or divergence? A computer-assisted analysis of how Chinese state-sponsored and market-oriented newspapers discursively construct the newsworthiness of the Kunming terrorist attack. Discourse, Context & Media, 45(100578). [link]

2021

Rutten, G., & Vosters, R. (2021). Language standardization ‘from above.’ In W. Ayres-Bennett & J. Bellamy (Eds.), The Cambridge Handbook of Language Standardization (pp. 65–92). Cambridge University Press. [link]

Van Ongeval, J., & Vosters, R. (2021). Al “dat” wat “wat” werd. In N. Van der Sijs, L. Fonteyn, & M. Van der Meulen (Eds.), Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie (pp. 43–50). Gorredijk: Sterck & De Vreese. [link]

Vandenbussche, W., Van der Goten, T., Van Doorselaer, J., & Willaert, F.  (Eds.). (2021). De taalkunde: een plaatsbepaling. (= Special issue Verslagen en mededelingen van de KANTL 130, 1). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.

Vandenbussche, W. (2021). Kuifje en de kwijnende renaissance. Over het onstuitbare verlangen naar taalkundige doorbraken. Verslagen en mededelingen van de KANTL 130(1): 121-127.

2020

Rutten, G., & Vosters, R. (Eds.). (2020). Revisiting Haugen. Historical-sociolinguistic perspectives on standardization (Special issue of Language Policy 19(2)). Dordrecht: Springer Nature. [link]

Joseph, J. E., Rutten, G., & Vosters, R. (2020). Dialect, language, nation: fifty years on. Language policy, 19(2), 161–182. [open access]

Guo, R., & Vosters, R. (2020). Linguistic landscapes in Chinese ethnic neighborhoods in multilingual Antwerp and Brussels. Lengua y migración / Language and migration, 12(1), 235–261. [open access]

Rutten, G., & Vosters, R. (Eds.). (2020). Monolingual histories, multilingual practices. Multilingualism in language history (Special issue of Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries 71(2)). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rutten, G., & Vosters, R. (2020). Historische meertaligheid: Nieuwe kansen voor de historische taalkunde. Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries, 71(2), 99–105.

De Wulf, C. (2020). Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXXIV. 
2019

Vandenbussche, W. (2019). Debat of sacochengevecht? Over de vernieuwde visie op taalvariatie van de Taalunie. Ons Erfdeel 62(2), 67-71. [pdf] [Digital reprint in De Lage Landen and neerlandistiek.nl]

Vandenbussche, W. (2019). Pleur op, scheefpoeper. Vlaamse en Nederlandse vloek- en scheldwoorden verzameld. Ons Erfdeel 62(2), 141-143. [pdf] [Digital reprint in De Lage Landen]

Darquennes, J., Salmons, J., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2019). Language Contact. An International Handbook. Volume 1. De Gruyter Mouton. [link]

Darquennes, J., Salmons, J., & Vandenbussche, W. (2019). Language contact research: scope, trends, and possible future directions. In J. Darquennes, J. Salmons & W. Vandenbussche (Eds.), Language Contact. An International Handbook Volume 1 (pp. 1-12). De Gruyter Mouton. [pdf]

Puttaert, J., Van De Voorde, I., & Vosters, R. (2019). Forgotten voices from below: Historical sociolinguistic research in Flanders. In S. Pickl & S. Elspaß (Eds.), Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen: Kontakt – Variation – Wandel (pp. 191-212). Universitätsverlag Winter Heidelberg. [link project]

De Wulf, C. (2019). Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden. Gent: KANTL.

De Wulf, C. (2019). Vlier, vlinderstruik en sering: een onomasiologische en semasiologische uiteenrafeling. In: A. Nievergelt & L. Rübekeil (eds.) in collaboration with A. Gredig, Athe in palice, athe in anderu sumeuuelicheru stedi. Raum und Sprache. Festschrift für Elvira Glaser zum 65. Geburtstag (pp. 455-468). Heidelberg: Winter.

2018

Vandenbussche, W. (2018). Caught between propaganda and science: Ulrich Gerhard Lauts, the forgotten father of Dutch philology in Brussels. In R. Honings, G. Rutten & T. van Kalmthout (Eds.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830) (pp. 117-141).  Amsterdam University Press. [pdf]

Vandenbussche, W. (2018). En weerom bloeien honderd Nederlandsen. Over de Atlassen van de Nederlandse taal. Ons Erfdeel 61(2), 117-119. [pdf]

Vandenbussche, W. (2018). Review of Cinzia Russi (ed.). 2016. Current trends in historical sociolinguistics. Warsaw & Berlin: de Gruyter 2016. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 140(2), 274–277. [pdf]

Geerinck, A., Scheppers, A., Beaudart, C., Bruyère, O., Vandenbussche, W., Bautmans, R., Delye, S., & Bautmans, I. (2018). Translation and validation of the Dutch SarQoL®, a quality of life questionnaire specific to sarcopenia. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 18(4), 463-472. [pdf]

Vandenbussche, W. (2018). Er ligt een wijd gapend gat open voor een pleitbezorger van de standaardtaal. Ons Erfdeel Blog. 4 september 2018. [pdf]

Vandenbussche, W. (2018). Eugeen Van Steenkiste: arts, ‘godsche kalote’ en taalstrijder in het 19de -eeuwse Brugge. Montanus Tijdingen 2018, 119-142. [pdf]

Vosters, R., & Puttaert, J. (2018). Ouder Nederlands in een nieuw jasje: Recente inzichten uit de taalgeschiedenis. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 32ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 298-310). Skribis. [link] [pdf]

Derese, N., & Vosters, R. (2018). Dialectverlies in Vlaams-Brabant: enkele recente gegevens. In T. Colleman, J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, & U. Vogl (Eds.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen (pp. 25–36). Gent: Skribis. [pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2018). Flemish. Language: linguistic reflection and language activism. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 894–896). Amsterdam: Amsterdam University Press. [link]

De Wulf, C. (2018). Een veertiende-eeuwse oorkonde uit Saaftinge of Kortrijk. In T. Colleman, J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, & U. Vogl (Eds.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen (pp. 387–406). Gent: Skribis.

2017

Rutten, G., Salmons, J., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (2017). Unraveling multilingualism in times past: the interplay of language contact, language use and language planning. Sociolinguistica, 31, 9–20. [pdf]

Rutten, G., Salmons, J., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (Eds.). (2017). Historische Mehrsprachigkeit: Sprachkontakt, Sprachgebrauch, Sprachplanung / Historical multilingualism: language contact, use and planning / Le multilinguisme historique: contact, usage et aménagement linguistiques (Special issue of Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics 31). De Gruyter. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (2017). Language interest: Flemish. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) (electronic version). Study Platform on Interlocking Nationalisms. <www.romanticnationalism.net>. [link]

2016

Vandenbussche, W. (2016). Huldeadres door Wim Vandenbussche aan zijn voorganger Jan Goossens, 16 december 2015. Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 2016, 116-119. 

Puttaert, J. (2016). Linguistic hybridity in nineteenth-century lower-class letters: A case study from Bruges. In A-C. Edlund, A. Kuismin, & T. G. Ashplant (Eds.), Reading and Writing from Below: Exploring the margins of modernity (pp. 215-234). Umeå University and Royal Skyttean Society. [pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2016). Prescriptivism between the devil and the deep blue sea: Competing language norms in the Southern Low Countries (1815−1830). In I. Tieken-Boon van Ostade & C. Percy (Eds.), Prescription and tradition in language. Establishing standards across time and space (pp. 137–151). Multilingual matters. [pdf]

Vosters, R. (2016). Mitos de decadencia lingüística en la historia del neerlandés. Una exploración sociolingüística de la lengua en Flandes en los siglos XVIII y XIX. In F. Feliu & J. M. Nadal (Eds.), Constructing languages. Norms, myths and emotions (IVITRA Research in Linguistic and Literature 13, pp. 265–281). Benjamins. [pdf]

2015

Darquennes, J., & Vandenbussche, W. (2015). The standardisation of minority languages – introductory remarks. Sociolinguistica 29. 1-16. [pdf]

Darquennes, J., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2015). The standardisation of minority languages (Sociolinguistica 29). Walter de Gruyter. [link]

Boogaert, R., Vandenbussche, W., & van der Sijs, N. (2015). Prijs voor Meesterschap 2014 voor Roland Willemyns. Advies van de Commissie voor taal- en letterkunde. Jaarboek van de Maatschappij Der Nederlandse Letterkunde 2014, 234-241. [pdf]

Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (Eds.). (2015). Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1). De Gruyter. [link]

Deneckere, G., Aerts, R., Vosters, R., & Janssens, G. (Eds.). (2015). Willems taalpolitiek in het Zuiden: een splijtzwam? In Het (on)Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830-2015. Een politiek experiment in de Lage Landen (pp. 155–163). Ons Erfdeel. [pdf]

Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (2015). Romance–Germanic encounters along the language border. Past, present and future. In C. Peersman, G. Rutten, & R. Vosters (Eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1, pp. 1–16). De Gruyter. [pdf]

Auer, A., Peersman, C., Pickl, S., Rutten, G., & Vosters, R. (2015). Historical sociolinguistics: the field and its future. Journal of Historical Sociolinguistics, 1(1), 1–12. [pdf]

Villa, L., & Vosters, R. (2015). Language ideological debates over orthography in European linguistic history. Written Language & Literacy, 18(2), 201–207. [pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2015). Three Southern shibboleths. Spelling features as conflicting identity markers in the Low Countries. Written Language & Literacy, 18(2), 260–274. [pdf]

Vosters, R., & Vila, L. (Eds.). (2015). The historical sociolinguistics of spelling (Special issue of Written Language & Literacy 18 (2)). Benjamins. [link]

2014

Magis, E., Puttaert, J., Van den Bossche, A., Vandenbussche, W., & Willemyns, R. (2014). Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van verse woorden in Vlaamse en Nederlandse kranten. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst (pp. 733–44). Universitaire Pers Leuven. [pdf]

Willemyns, R. (2014). België or la Belgique? The Geolinguistic Division of Belgium. The Linguist 2014, 53(1), 22-23. [pdf]

Vandenbussche, W., & Willemyns, R. (2014). “Im Westen nichts Neues”? Over diglossie, diaglossie en tussentaal in West-Vlaanderen. Neerlandica Wratislaviensia, 24, 43-66. [pdf]

Vosters, R., & Puttaert, J. (2014, September 19). The construction of Southern Dutch in the early 19th century; Language planning, language norms and language use. [Kick-off workshop organized by the NWO-VIDI project: Going Dutch. The Construction of Dutch in Policy, Practice and Discourse (1750-1850)]. Language and ideology in Late Modern times, Universiteit Leiden. [link workshop] [link project]

Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2014). Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3). Benjamins. [link]

Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2014). The interplay of language norms and usage patterns. Comparing the history of Dutch, English, French and German. In Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3, pp. 1–18). Benjamins. [pdf]

Vosters, R., Belsack, E., Puttaert, J., & Vandenbussche, W. (2014). Norms and usage in nineteenth-century Southern Dutch. In G. Rutten, R. Vosters, & W. Vandenbussche (Eds.), Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3, pp. 73–100). Benjamins. [pdf]

Puttaert, J. (2014). “het is uijt groote nood dat ik myn kind hier brengen…”: Over taalgebruik en taalkeuze in negentiende-eeuwse vondelingenbriefjes. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 67(1), 269-287. [pdf]

Vosters, R., & Janssens, G. (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België. (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 4). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link boek] [link reeks]

Vosters, R. (2014). Review of: Nobels, J. 2013. (Extra)Ordinary letters. A view from below on seventeenth-century Dutch. Nederlandse taalkunde, 19(3), 427–31. [pdf]

2013

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2013). “Eene zoete en aengenaeme tael.” Over taalvariatie in West-Vlaanderen. In: Brand, Hanno, Ben Groen, Eric Hoekstra & Cor van der Meer (Eds.), De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda (pp. 301-316). Fryske Akademy. [pdf]

van Sterkenburg, P., & Willemyns, R. (2013). Dutch. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 90(3), 833-856. [pdf]

Willemyns, R., & Bister-Broosen, H. (2013). Dutch in the World. In: K. Schneider-Wiejowski, B. Kellermeier-Rehbein & J. Haselhuber (Eds.), Vielfalt, Variation und Stellung der deutschen Sprache (pp.427-457). De Gruyter. [pdf]

Willemyns, R. (2013). Dutch. Biography of a Language. Oxford University Press. [link]

Vandenbussche, W. (2013). De taal van de Vlamingen. Een polemisch en leerrijk boek over Verkavelingsvlaams. Ons Erfdeel, 56(2), 138-140. [pdf]

Vandenbussche, W. (2013). The ecology of language in the twenty-first century. In: W. Vandenbussche, E. Håkon Jahr & P. Trudgill (Eds.), Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments (pp. 9-12). Novus. [link] [pdf]

van der Wal, M., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2013). Local and international perspectives on the historical sociolinguistics of Dutch. Special issue of Taal & Tongval, 65(1). [pdf]

Vandenbussche, W. (2013). Local and international perspectives on the historical sociolinguistics of Dutch. Taal & Tongval, 65(1),  1-9. [with Marijke van der Wal] [pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2013). Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw (Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (2013). Une tradition néerlandaise ? Du bon usage aux Pays-Bas (1686-1830). In W. Ayres-Bennett & M. Seijido (Eds.), Bon Usage et variation sociolinguistique. Perspectives diachroniques et traditions nationales (pp. 233–243). Editions de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). [pdf]

Vosters, R. (2013). Dutch, Flemish or Hollandic? Social and ideological aspects of linguistic convergence and divergence during the United Kingdom of the Netherlands (1815-1830). In E. Barát & P. Studer (Eds.), Ideological conceptualisations of language in discourses of linguistic diversity (Prague Papers on Language, Society and Interaction 3, pp. 35–54). Peter Lang. [pdf]

2012

Willemyns, R. (2012). Recente ontwikkelingen in de historiografie van het Nederlands. In: F. Grucza, A. Betten, A. Schwarz & S. Prędota (Eds.), Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4 (pp. 373-379). Peter Lang. [pdf]

Darquennes, J., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2012). Sprache und Religion / Language and Religion / Langue et Religion (Sociolinguistica 25). Walter de Gruyter. [link]

Darquennes, J., & Vandenbussche, W. (2012). Language and religion as a sociolinguistic field of study: some introductory notes. In: J. Darquennes & W. Vandenbussche (Eds.),  Sprache und Religion / Language and Religion / Langue et Religion (pp. 1-11). Walter de Gruyter. [pdf]

Vosters, R., Rutten, G., & Vandenbussche, W. (2012). The sociolinguistics of spelling. A corpus-based case study of orthographical variation in nineteenth-century Dutch in Flanders. In A. Van Kemenade & N. De Haas (Eds.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics (Current Issues in Linguistic Theory 320, pp. 253–273). Benjamins. [pdf]

Vosters, R., Rutten, G., Van der Wal, M., & Vandenbussche, W. (2012). Spelling and identity in the Southern Netherlands (1750–1830). In A. Jaffe, J. Androutsopoulos, M. Sebba, & S. Johnson (Eds.), Orthography as social action. Scripts, spelling, identity and power (Language and Social Processes 3, pp. 135–160). De Gruyter. [pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2012). Bipartite negation in 18th and early 19th century Southern Dutch. Sociolinguistic aspects of norms and variation. Neuphilologische Mitteilungen, 2012(3), 343–364. [pdf]

Vosters, R. (2012). Wat basterdtael, het ketterzaed tot vreugd! Naar een herwaardering van het zuidelijke Nederlands in de achttiende en de vroege negentiende eeuw. Neerlandia / Nederlands van Nu, 2012(4), 42–44. [pdf]

Vosters, R. (2012). Geolinguistic data and the past tense debate. Linguistic and extralinguistic aspects of Dutch verb regularization. In G. De Vogelaer & G. Seiler (Eds.), The dialect laboratory. Dialects as a testing ground for theories of language change (Studies in Language Companion Series 128, pp. 227–248). Benjamins. [pdf]

2011

Willemyns, R. (2011). Over leveling en hypercorrecties in het Brugs. Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2011, 204-220. [pdf]

Vandenbussche, W. (2011). Immersie of inertie? Vlaanderen als land van belofte voor meertalig onderwijs. Ons Erfdeel, 54(3), 4-11. [pdf]

Langer, N., Davies, S., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2011). Language and History, Linguistics and Historiography. Peter Lang. [link]

Davies, S., Langer, N., & Vandenbussche, W. (2011). Language and History, Linguistics and Historiography:  Interdisciplinary Problems and Opportunities.  In: Langer, Nils, Steffan Davies & Wim Vandenbussche (Eds.), Language and History, Linguistics and Historiography (pp.3-14). Peter Lang. [pdf]

Rutten, G., m.m.v. Vosters, R. (2011). Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. VUB-Press. [link]

Vosters, R., & Weijermars, J. (Eds.). (2011). Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [link]

Vosters, R. (2011). Taalgebruik, taalnormen en taalbeschouwing in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een historisch-sociolinguïstische verkenning van vroeg-negentiende-eeuws Zuidelijk Nederlands (PhD dissertation). Vrije Universiteit Brussel. [on request by email]

Rutten, G., & Vosters, R. (2011). As many norms as there were scribes? Language history, norms and usage in the Southern Netherlands in the nineteenth century. In N. Langer, S. Davies, & W. Vandenbussche (Eds.), Language and history, linguistics and historiography. Interdisciplinary approaches (pp. 229–254). Peter Lang. [pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2011). De genese van de accentspelling in het taalgebruik. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 125–137). VUB-Press. [pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011). Editie: handschriften Bouvaert. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 217–242). VUB-Press. [pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011). Iets over de Hollandsche tael, noch voor, noch tegen? In R. Vosters & J. Weijermars (Eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I (pp. 201–225). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011). Nieuwe bronnen. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 193–216). VUB-Press. [pdf]

Weijermars, J., & Vosters, R. (2011). Nieuw onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In R. Vosters & J. Weijermars (Eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I (pp. 7–10). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [pdf]

2010

Willemyns, R., Vandenbussche, W., & Drees, M. (2010). Dialectgebruik en Periferie. In: J. de Caluwe, & J. van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 801-816). Academia. [pdf]

Willemyns, R. (2010). The role of national, regional and minority languages in the formation of identity. In: W. Eberhard & C. Lübke (Eds.), The Plurality of Europe. Identities and Spaces (pp. 53-60). Leipziger Universitätsverlag. [pdf]

Vandenbussche, W., Vanhecke, E., & Willemyns, R. (2010). Stadt-Land-Unterschiede in der Kanzleisprache Flanderns im 19. Jahrhundert. In: C. Moulin, F. Ravida & N. Ruge (Eds.), Sprache in der Stadt. Akten der 25. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung Luxemburg (2007) (pp. 75-96). Universitätsverlag Winter. [pdf]

Vandenbussche, W. (2010). Standardisation through the Media. The case of Dutch in Flanders.
In: G. Peter, J. Scharloth & E. Ziegler (Eds.), Variatio Delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation (pp. 309-322). Peter Lang. [pdf]

Vandenbussche, W. (2010). CVN-rapport over het Engels in het hoger onderwijs. In: A. Oosterhof, W. Martin, J. Roukens & E. Ruijsendaal (Eds.), Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap? (pp. 15-18). Academia Press. [reprint of Ons Erfdeel, 51(1), 186-187.]  [pdf]

Vandenbussche, W. (Ed.). (2010). Changing standards in sociolinguistic research. Celebrating the work of Roland Willemyns. (Special issue of Multilingua, 29(3/4)). Walter de Gruyter. [link] [pdf]

Vandenbussche, W. (2010). Introduction. Multilingua, 29(3/4), 235-241. [pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2010). Spellingsnormen in het Zuiden. Standaardisatie van het geschreven Nederlands in de achttiende en negentiende eeuw. In M. J. Van der Wal & A. A. P. Francken (Eds.), Standaardtalen in beweging (pp. 27–48). Stichting Neerlandistiek VU / Nodus. [pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2010). Chaos and Standards. Orthography in the Southern Netherlands (1720-1830). Multilingua, 29(3/4), 417–438. [pdf]

Vosters, R., Rutten, G., & Van der Wal, M. (2010). Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 120(1), 93–112. [pdf]

2009

Willemyns, R. (2009). Scripta manet? Was die Sprachgeschichte von der Varietätentheorie lernen kann. In: P. Gilles, J. Scharloth & E. Ziegler (Eds.), Variatio Delectat. Klaus J. Matheier zum 65. Geburtstag (pp. 275-286). Peter Lang. [pdf]

Willemyns, R. (2009). Cantat avis quaevis, sicut rostrum sibi crevit. Die Rolle der National-, Regional- und Minderheitssprachen bei der Identitätsbildung. In: W. Eberhard & C. Lübke (Eds.), Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume (pp. 57-64). Leipziger Universitätsverlag. [pdf]

van der Sijs, N., & Willemyns, R. (2009). Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Bert Bakker. [pdf]

Vandenbussche, W. (2009). Historical language planning in nineteenth-century Flanders:  standardisation as a means of language survival. In: H. Omdal & R. Røsstad (Eds.), Språknormering – i tide og utide? (255-268). Novus Forlag. [pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2009). Nieuw onderzoek naar taalbeleid en taalvariatie in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Willem I. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Zesde Anéla-conferentie (pp. 389–395). Eburon. [pdf]

Vosters, R. (2009). Taalgebruik, taalvariatie en taalpolitiek in Vlaamse assisendossiers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). In D. Heirbaut, X. Rousseaux, & A. Wijffels (Eds.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches | Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie (pp. 395–410). Presses Universitaires de Louvain. [pdf]

Vosters, R. (2009). Integrationisten en particularisten? Taalstrijd in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, LXII, 41–58. [pdf]

2008

Willemyns, R. (2008). Variëteitenkeuze in de Westhoek. Taal en Tongval, 60, 51-71. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2008). Diglossie versus Kontinuum? Der Einfluss von Dialektverlust. Sociolinguistica, 22, 48-65. [pdf]

Willemyns, R. (2008). Dutch / Niederländisch. In: U. Ammon & H. Haarmann (Eds.), Wieser Enzyklopädie. Sprachen des europäischen Westens / Western European Languages. Vol.1 (pp.173-191). Wieser Verlag. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2008). Over Kaloten, Tsjeven en andere Cistjes. De Sleutelbrug, 2008(1), 3-8; 2008(2). 3-7. [pdf]

Vandenbussche, W. (2008). CVN-rapport over het Engels in het hoger onderwijs. Ons Erfdeel, 51(1), 186-187. [pdf]

Vandenbussche, W. (2008). Roland Willemyns. VWS-Cahier, 247. Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers. [pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2008). Wijzer worden over Willem? Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814–1830). Internationale Neerlandistiek, 46(3), 2–22. [pdf]

Vandenbussche, W. (2008). Het einde van de standaardtaal? Een controversieel boek van Joop van der Horst. Ons Erfdeel, 51(4), 188-191. [pdf]

Vandenbussche, W. (2008). Non-Standard Language from the Lower Classes during the Nineteenth Century in Germany and Britain. In: F. Pfalzgraf & F. Rash (Eds.), Anglo-German Linguistic Relations (pp. 97-108). Lang. [pdf]

Vandenbussche, W. (2008). Review of Elvira Topalovic. 2003. Sprachwahl, Textsorte, Dialogstruktur.  Zu Verhörprotokollen aus Hexenprozessen des. 17. Jahrhunderts. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. Sociolinguistica, 22, 204-206. [pdf]

Vosters, R. (2008). Review of: Pérez-Guerra, J., D. González-Álvarez, J.L. Bueno-Alonso, & E. Rama-Martínez (Eds.). 2007. “Of Varying Language and Opposing Creed”. New Insights into Late Modern English. Linguist List, 19.2355. [pdf]

Vosters, R. (2008). Wordt er hier nog Nederlands gespreekt? Een synchronisch onderzoek naar sociale en cognitieve aspecten van werkwoordsverzwakking. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen [now: Dutch Journal of Applied Linguistics], 79(1), 43–52. [pdf]

2007

Willemyns, R. & Vandenbussche, W. (2007). Taalverachters en Taalverkrachters? Sociolinguïsten op de beklaagdenbank. In: D. Sandra, R. Rymenans, P. Cuvelier & P. van Peteghem (Eds.), Tussen Taal, Spelling en Onderwijs (pp.23-34). Academia Press. [pdf]

Willemyns, R. (2007). De-standardization in the Dutch Language territory at Large. In: C. Fandrych & R. Salverda (Eds.), Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages (pp.267-279). Gunter Narr Verlag. [pdf]

Willemyns, R. (2007). Willem en Willems: twee vaders van de Vlaamse Beweging? Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 117(1), 5-16. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2007). Historical Sociolinguistics: Coming of Age? Sociolinguistica, 20, 146-165. [pdf]

Willemyns, R. (2007). 175 Jahre Sprachplanung und Sprachenpolitik in Belgien. In: A. Begenat-Neuschäfer (Ed.), Belgien im Blick: Interkulturelle Bestandsaufnahmen (209-231). Peter Lang. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2007). Over Kaloten, Tsjeven en andere Cistjes. Verwensingen in 19de-eeuwse politieke teksten. In: F. Moerdijk, A. van Santen & R. Tempelaars (Eds.), Leven met woorden. Afscheidsbundel voor Professor Piet van Sterkenburg (339-351). Koninklijke Brill. [Reprinted in De Geus, 39(7 September 2007), 5-7; 39(11 November 2007), 5-9] [pdf] [pdf reprint november]

Vandenbussche, W. (2007). Shared Standardization Factors in the History of Sixteen Germanic Languages. In: C. Fandrych & R. Salverda (Eds.), Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen / Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages (25-36). Gunter Narr Verlag. [pdf]

Vandenbussche, W., & Janssens, G. (Eds.). (2007). Taalpolitiek, taalplanning en taalgebruik in het ‘Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’ (1814-1830) (Special issue of Verslagen en mededelingen van de KANTL, 117(1)). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. [link]

Vandenbussche, W. (2007). Wij willen Willem weer. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als breekijzer voor een nieuwe 19de-eeuwse taalgeschiedenis. in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 117(1), 129-135. [pdf]

Vandenbussche, W., & Elspaß, S. (2007). Lower Class Language Use in the 19th Century (Special issue of Multilingua, 26(2/3). Walter de Gruyter.  [link] [pdf]

Vandenbussche, W. & Elspaß, S. (2007). Introduction: Lower class language use in the 19th century. in: Multilingua, 26(2/3), 147-150. [pdf]

Vandenbussche, W. (2007). ‘Lower class language’ in 19th century Flanders. Multilingua, 26(2-3), 279-290. [pdf]

Elspaß, S., Langer, N., Scharloth, J., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2007). Germanic Language Histories ‘from Below’ (1700-2000). Walter de Gruyter. [link]

Vandenbussche, W. (2007). Conference Report: The Future of Historical Sociolinguistics. Bruges, December 2006. SGL Newsletter, 19(1), 2-3. [pdf]

Vandenbussche, W. (2007). Shared Standardization Factors in the History of 16 Germanic Languages. In Actas-I. X Simposio Internacional de Comunicación Social. (Proceedings of the Ninth International Symposium on Social Communication) (pp. 419-423). Centro de lingüistica aplicada Santiago de Cuba. [pdf]

Vosters, R. (2007). Past tense regularization in Dutch. A synchronic investigation of social and cognitive variables (MA dissertation). Vrije Universiteit Brussel. [on request by email]

2006

Vandenbussche, W., Vanhecke, E., Willemyns, R. & De Groof, J. (2006). Language policy and language practice in official administrations in 19 century Flanders. In:  E. Miyares Bermúdez & L. Ruiz Miyare (Eds.),  Linguistics in the Twenty First Century (pp. 3-12). Cambridge Scholars Press. [reprint from 2005] [pdf]

Willemyns, R. (2006). Dutch: One Language Divided by Two Countries. Dutch Crossing, 29(2), 153-174. [pdf]

Willemyns, R. (2006). Verslag over Jetje De Groof: Nederlandse taalpolitiek en taalplanning in Vlaanderen in de lange 19de eeuw (1795-1914): een linguïstische analyse met speciale aandacht voor de wisselwerking tussen status- en corpusplanning. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2006, 160-164. [link KANTL] [link jaarboeken]

Vanhecke, E., Vandenbussche, W., Willemyns, R., & De Groof, J. (2006). Het verhaal van de negentiende-eeuwse Zuidelijke taal: tien jaar en drie sociolinguïstische conferenties verder. In: T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Artikelen van de Vijfde sociolinguïstische conferentie (pp. 514-525). Eburon. [pdf]

Willemyns, R. (2006). The Low Countries. In: U. Ammon, N. Dittmar, K. Mattheier & P. Trudgill (Eds.), Sociolinguistics/Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society (pp. 1758-1764). De Gruyter. [pdf]

Vandenbussche, W. (2006). Geen Engels, geen diploma? Engels als onderwijs- en onderzoekstaal in onze universiteiten. De nieuwe Gemeenschap, 2006(1), 11-13. [pdf]

Vandenbussche, W. (2006). A Rough Guide to German Research on ‘Arbeitersprache’ during the 19th Century. Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Bokova, 439-458. Praesens Verlag. [pdf]

De Groof, J., Vandenbussche, W., & Vanheck, E. (2006). ‘Waarom er geene eloquentie in het letterkundig Nederlandsch is.’  Drie verschillende facetten van het normdebat in de negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 116(2), 255-277. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2006). Historical Sociolinguistics: Coming of Age?
Sociolinguistica, 20, 146-165. [pdf]

Elspaß, S., Langer, N., Scharloth, J., & Vandenbussche, W. (2006). Historical Sociolinguistics Network (HiSoN). Zeitschrift für germanistische Linguistik, 34, 406-408. [link]

2005

Willemyns, R. (2005). “Mieux vaut instruire que traduire”. Taalcontact in Frans-Vlaanderen in de 19de eeuw. In P. Hiligsmann, G. Janssens & J. Vromans (Eds.), Woord voor woord, zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen (pp. 445-456). KANTL. [pdf]

Willemyns, R. (2005). Verkavelingsbrabants. Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen? In: Neerlandica Extra Muros, oktober 2005, 27-40. [pdf]

Vandenbussche, W., Willemyns, R., De Groof, J., & Vanhecke, E. (2005). Taming thistles and weeds amidst the wheat: language gardening in nineteenth-century Flanders. In: N. Langer & W. Davies (Eds), Linguistic Purism in the Germanic Languages (pp. 21-46). De Gruyter. [pdf]

Willemyns, R. (2005). A. van Loey. In: Bio- en bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek. [pdf]

Willemyns, R., Vanhecke, E., & Vandenbussche, W. (2005). Politische Loyalität und Sprachwahl. Eine Fallstudie aus dem Flandern des frühen 19. Jahrhunderts. In: E. Berner, M. Böhm & A. Voeste (Eds.), Ein groß vnnd narhafft haffen. Festschrift für Joachim Gessinger (197-208). Universität Potsdam: Institut für Germanistik. [pdf]

Willemyns, R. (2005). Der Einfluß von Dialektresistenz auf die flämischen Substandardvarietäten. In: A. Lenz & K. J. Mattheier (Eds.), Varietäten – Theorie und Empirie (pp. 163-176). Peter Lang. [pdf]

Bister-Broosen, H., & Willemyns, R. (2005). Bilingual Education in Alsace. In: X. P. Rodriguez-Yanez, A. M. Lorenzo Suarez & F. Ramallo (Eds.), Bilingualism and Education: From the Family to the School (pp. 251-261). Lincom Europa. [pdf]

Vandenbussche, W., Vanhecke, E., Willemyns, R., & De Groof, J. (2005). Language policy and language practice in official administrations in 19th century Flanders. In: Actas-I. IX Simposio Internacional de Comunicación Social. (Proceedings of the Ninth International Symposium on Social Communication) (pp. 433-437). Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba. [pdf]

Vandenbusssche, W. (2005). Review of Rindler Schjerve, R. (ed.) 2003. Diglossia and Power. Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire. Linguist List, 16.1244. [pdf]

2004

Willemyns, R., De Groof, J., Vandenbussche, W., & Vanhecke, E. (2004). Cuius regio, eius lingua? Taalkeuze en taalgebruik in Vlaanderens 19de-eeuwse gemeentekanselarijen. In J. de Caluwe, G. de Schutter, M. Devos & J. van Keymeulen (Eds.), Schatbewaarder van de taal; Johan Taeldeman Liber Amicorum (1079-1089). Academia Press. [pdf]

Vandenbussche, W., De Groof, J., Vanhecke, E., & Willemyns, R. (2004). Historical Sociolinguistics in Flanders: Rediscovering the 19th century. In: C. Helen (Ed.), Dialekt, Regiolekt und Standardsprache im sozialen und zeitlichen Raum (pp. 49-80). Edition Praesens. [pdf]

Willemyns, R., & De Groof, J. (2004). Is de taalpolitiek van Willem I werkelijk mislukt? In S. Daalder, T. Janssen & J. Noordegraaf (Eds.), Taal in verandering. Festschrift A. van Leuvensteijn (185-191). Stichting Neerlandistiek. [pdf]

Willemyns, R. (2004). Advies over “Karl Hendrickx: Taal- en formuleringsproblemen in de regelgeving: de taalopmerkingen in de adviezen van de Raad van State.”. Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2004, 153-157. [link KANTL] [link jaarboeken]

Willemyns, R. (2004). Twenty First Century Perspectives on Language Planning in the Dutch Language Territory. In T. Shannon & J. Snapper (Eds.), Janus at the millennium (pp. 237-244). MD: University Press of America. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2004). Terug naar de bron(nen). Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 114(1), 5-10. [pdf]

Vandenbussche, W. (2004). Triglossia and pragmatic variety choice in 19th century Flanders: a case study in historical sociolinguistics. Journal of Historical Pragmatics, 5(1), 27-47. [pdf]

Vandenbussche, W. (2004). Woord vooraf & Van de bronnen van de Nederlandse taalgeschiedenis naar een Europese historische sociolinguïstiek – aanzetten voor verder onderzoek.
In W. Vandenbussche (Ed.), Terug naar de bron(nen). Taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen (3; 107-113). KANTL. [pdf]

2003

Willemyns, R. (2003). Dutch. In A. Deumert & W. Vandenbussche (Eds.), Germanic Standardizations, past to present (pp. 93-125). John Benjamins. [pdf]

Willemyns, R., & Vanhecke, E. (2003). Corpus planning in 19th century Flanders and its consequences on public language usage in the administration. Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis, 8, 83-96. [pdf]

Willemyns, R. (2003). Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Standaard Uitgeverij; Spectrum. [link]

Sebregts, K., Tops, E., Willemyns, R., van Bezooijen, R., van de Velde, H., van Hout, R., & Zonneveld, W. (2003). Socio-geografische en linguïstische variatie in de uitspraak van (r). Een onderzoek in Nederlandse en Vlaamse grote steden. In T. Koole, N. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Bundel artikelen bijeengebracht voor de Vierde Sociolinguïstische conferentie (pp. 375-385). Eburon. [pdf]

Willemyns, R., De Groof, J., & Vandenbussche, W. (2003). Die Standardisierungsgeschichte des Niederländischen im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Ergebnisse und Forschungsdesiderate. In J. Androutsopoulos & E. Ziegler (Eds.), Standardfragen. Soziolinguistische Perspektiven auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprachvariation (pp. 27-38). Peter Lang. [pdf]

Vandenbussche, W. (2003). Language, political power and social exclusion in 19th century Bruges.
In Actas – I.  VIII simposio international de comunicacion social (Proceedings of the Eight International Symposium on Social Communication) (449-455). Centro de lingüistica aplicada de Santiago de Cuba. [pdf]

Vandenbussche, W. (2003). Status, spraak en schone schijn: Het taalgebruik van de toplaag in 19de-eeuws Vlaanderen. In T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Anéla-Conferentie (pp. 479-485). Eburon. [pdf]

Vandenbussche, W. (2003). Historische sociolinguïstiek in Vlaanderen. Inspiratie voor broodnodig onderzoek in Nederland? Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 70, 39-49. [pdf]

Deumert, A., & Vandenbussche, W. (2003). Germanic Standardizations, past to present. John Benjamins. [link]

Deumert, A., & Vandenbussche, W. (2003). Standard languages:  taxonomies and histories.
In A. Deumert & W. Vandenbussche, W. (Eds.), Germanic Standardizations, past to present (pp.1-14). John Benjamins. [pdf]

Deumert, A., & Vandenbussche, W. (2003). Research directions in the study of language standardization. In A. Deumert & W. Vandenbussche (Eds.), Germanic Standardizations, past to present (pp. 461-476). John Benjamins. [pdf]

2002

Willemyns, R. (2002). “Liever Hollandsch dan Fransch”: taalcontact en taalconflict in het negentiende-eeuwse Vlaanderen. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 112(3), 381-425. [pdf]

Willemyns, R. (2002). Inleiding. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 112(3), 371-380. [pdf]

Willemyns, R. (2002). De taal in Vlaanderen in de 19de eeuw: Historisch-sociolinguïstische onderzoekingen. KANTL. [pdf]

Treffers, J., & Willemyns, R. (Eds.). (2002). Language Contact at the Romance-Germanic language border. Multilingual Matters. [pdf]

Willemyns, R. (2002). Funktionsbedingter Sprachgebrauch in Brügge im 19. Jahrhundert: Probleme der historisch-soziolinguistischen Forschung. In P. Wiesinger (Ed.), Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Band 3 (pp. 314-319). Peter Lang. [pdf]

Willemyns, R. (2002). Review of Reinhild Vandekerckhove “Structurele en sociale aspecten van de dialectveranderingen. De dynamiek van het Deerlijkse dialect”. Taal en Tongval, 53, 227-228. [pdf]

Treffers, J., & Willemyns, R. (2002). Aspects of the Romance-Germanic Language Border: An Introduction. Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue, 23(1/2), 1-8.  [pdf]

Willemyns, R. (2002). The Dutch-French Language Border in Belgium. Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue, 23(1/2), 36-49. [pdf]

Treffers-Dallers, J., & Willemyns, R. (Eds.), (2002). Language Contact at the Romance-Germanic language border. (Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue, 23(1/2)). Multilingual Matters. [link]

Willemyns, R. (2002). De toekomst van het Nederlands en het Nederlands van de toekomst. Deus ex Machina, 26, 12-17. [pdf]

Vandenbussche, W. (2002). The standardization of Dutch orthography in lower, middle and upper class documents in 19th century Flanders. In A. Linn & N. McLelland (Eds.), Standardization. Studies from the Germanic languages (pp. 27-42). John Benjamins. [pdf]

Vandenbussche, W. (2002). Van ‘Arbeitersprache’ naar ‘Bildungsstil’.  Het Duitse onderzoek naar sociale taalstratificatie in de 19de eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 112(3), 209-233. [pdf]

2001

Willemyns, R. (2001). Review of “Kremer, Ludger & Timothy Sodmann (eds.) 1998. … die ihnen so liebe holländische Sprache. Zur Geschichte des Niederländischen im Westmünsterland und in der Grafschaft Bentheim. Vreden: Landeskundliches Institut Westmünsterland”. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXVIII, 369-371. [pdf]

Willemyns, R. (2001). Inzichten en desiderata in verband met de historiografie van het Nederlands. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 111, 277-298. [pdf]

Willemyns, R. (2001). Review of “Geeraerts Dirk, Stef Grondelaers & Dirk Speelman. 1999. Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertens Instituut”. Sociolinguistica, 15, 127-128. [pdf]

Willemyns, R. (2001). English in linguistic research in Belgium. In U. Ammon (Ed.), The Dominance of English as a Language of science. Effects on Other Languages and Language Communities (pp. 329-342). De Gruyter. [pdf]

Vandenbussche, W. (2001). Ribberolen, godsche kaloten en dimmecrooten. Dialecten in Brugse kiespropaganda uit de 19de eeuw. Archiefleven, 8(1), 4-5.

Vandenbussche, W. (2001). Dialectgebruik in de Brugse kiesstrijd van 1912. Brugs Ommeland, 41(1),  102-109. [pdf]

Vandenbussche, W. (2001). Nederlands als prestigetaal voor de Brugse upper class in de 19de eeuw? Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 111(2), 129-146. [pdf]

Vandenbussche, W. (2001). Verbinden, verdelen en overheersen. Taal, identiteit en macht in de 19de eeuw: Brugge als casus. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 27(4), 437-458. [pdf]

2000

Willemyns, R. (2000). Beoordeling van Reinhild Vandekerckhove: “Structurele en sociale aspecten van de dialectveranderingen. De dynamiek van het Deerlijkse dialect.” Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000, 114-115. [pdf]  

Willemyns, R. (2000). Gezelle en het West-Vlaamse taalparticularisme. In P. Couttenier (Ed.), Een eeuw Gezelle 1899-1999 (Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis, 5) (pp.63-74). Peeters. [pdf]

Willemyns, R. (2000). Het futurum in het West-Vlaams van de 19de eeuw. In V. De Tier, M. Devos & J. Van Keymeulen (Eds.), Nochtans was scherp van zin: huldealbum Hugo Ryckeboer: een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65ste verjaardag (pp. 527-532). Universiteit Gent. [pdf]

Willemyns, R. (2000). Dialectverlies in West-Vlaanderen. In S. Gillis, J. Nuyts & J. Taeldeman (Eds.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter (pp. 483-491). Universitaire Instelling Antwerpen. [pdf]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (2000). Historische sociolinguïstiek: het “Brugge-project”. Taal en Tongval, 52 (Huldealbum Jo Daan), 258-276. [pdf]

1999

Willemyns, R. (1999). Review of “Klatter-Folmer, Jetske and Sjaak Kroon. 1997. Dutch Overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language.Tilburg: Tilburg University Press”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 20, 76-77. [pdf]

Willemyns, R. (1999). Néerlandisation de la vie officielle [à Bruges]. In: P. Ryckaert & A. Vandewalle (Eds.), Bruges, L’histoire d’une ville européenne (pp. 176-177). Lannoo. [pdf]

Willemyns, R. (1999). Begroeting van Sera de Vriendt als lid van de academie. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999 (pp. 91-95). [pdf]

Willemyns, R. (1999). Brugge in de 19de eeuw: de Vernederlandsing van het officiële leven. In M. Ryckaert & A. Vandewalle (Eds.), 1999. Brugge, de geschiedenis van een Europese stad (pp. 176-177). Lannoo. [pdf]

Willemyns, R. (1999). Inleiding in de Variatielinguïstiek. 1999. Brussel: VUBPress. [link]

Willemyns, R. (1999). Sprachkontakt in Brügge im 19. Jahrhundert. In H. Bister-Broosen (Ed.), Beiträge zur historischen Stadtsprachenforschung (pp. 21-47). Praesens-Verlag. [pdf]

Willemyns, R. (1999). Sociolinguïstiek. In P. Paardekooper & W. Smets (Eds.), De Nederlandse taalkunde in kaart (pp. 197-203). Acco. [pdf]

Willemyns, R. (1999). Taalplanning. In P. Paardekooper & W. Smets (Eds.), De Nederlandse taalkunde in kaart (pp. 39-45). Acco. [pdf]

Vandenbussche, W., & Willemyns, R. (1999). Sprachvariation in Flandern im 19. Jahrhundert: theoretisch-methodische Probleme der historischen, soziolinguistischen Forschung. Sociolinguistica, 13, 141-158. [pdf]

Bister-Broosen, H., & Willemyns, R. (1999). Europe’s linguistic diversity and the language policy of the European Union. In F. Carr, W. Harbert & L. Zhang (Eds.), Interdigitations. Essays for Irmengard Rauch (pp. 713-722). P. Lang. [pdf]

Vandenbussche, W. (1999). Taalgebruik van de Brugse ambachtsklassen in de 19de eeuw. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Anéla-Conferentie (pp. 441-450). Eburon. [pdf]

Vandenbussche, W. (1999). ‘Arbeitersprache’ in Bruges during the 19th Century. In: H. Bister-Broosen (Ed.), Beitraege zur historischen Stadtsprachenforschung (pp. 21-47). Edition Praesens Verlag. [pdf]

Vandenbussche, W. (1999). Het taalgebruik van ambachtsknechten en ambachtsmeesters in Brugge tijdens de vorige eeuw. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde, LII, 233-246. [pdf]

Vandenbussche, W. (1999). ‘Arbeitersprache’, a fiction?. Belgian Journal of Linguistics, 13, 87-103. [pdf]

1998

Bister-Broosen, H., & Willemyns, R. (1998). Deutsch im französischen Schulsystem des Elsaß. Sociolinguistica, 12, 208-229. [pdf]

Couvreur, W., & Willemyns, R. (1998). Spellingoorlog. In De Wever, B. (Ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (pp. 2802-2805.). Lannoo. [pdf]

Willemyns, R., & Haeseryn, R. (1998). Taal. In De Wever, B. (Ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (pp. 2931-2946.). Lannoo. [pdf]

Willemyns, R., & de Groot, B. (1998). Nederlands in de Europese Instellingen: taalgedrag en -attitudes van Nederlandse en Vlaamse Europarlementsleden. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 108, 255-268. [pdf]

Willemyns, R., & Bister-Broosen, H. (1998). Deutsch in Belgien im neunzehnten Jahrhundert. In D. Cherubim, S. Grosse & K. Mattheier (Eds.), Sprache und bürgerliche Nation. Beiträge zur deutschen und europäischen Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts (pp. 71-86). De Gruyter. [pdf]

Willemyns, R. (1998). Review of “Clyne, Michael (ed.). 1997. Undoing and Redoing Corpus Planning. Berlin/New York: Mouton de Gruyter”. In: American Journal of Germanic Linguistics and Literatures, 10(1), 145-151. [pdf]

Bister-Broosen, H., & Willemyns, R. (1998). French-German bilingual instruction in Alsace. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 1, 3-17. [pdf]

de Vriendt, S., & Willemyns, R. (1998). Brussel: Dialect in stad en rand. In: van de Craen, Piet (Ed.), Mondig Brussel. Brusselse Thema’s 3 (pp. 167-178). VUBPress. [pdf]

Vandenbussche, W. (1998). Arbeitersprache  in Vlaanderen in de 19de eeuw. Neerlandica Wratislaviensia XIII, 183-193. [pdf]

1997

Willemyns, R. (1997). Religious fundamentalism and language planning in 19th century Flanders. Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis, 2, 281-302. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Laatmiddelnederlands (circa 1350-1550). In: M. C. van den Toorn, W. J. J. Pijnenburg, J. A. van Leuvensteijn & J. M. van der Horst (Eds.), Geschiedenis van de Nederlandse Taal (pp. 147-219). Amsterdam University Press. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Een Westvlaamse schrijftaal op het einde van de 19de eeuw. In: A. van Santen, & M. van der Wal (Eds.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar (pp. 309-318). SNL. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Dialektverlust im niederländischen Sprachraum. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 64, 129-154. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Een 19de-eeuws taalconflict in West-Vlaanderen: religieus fundamentalisme en particularisme. In de Geest, W. (Ed.), Recente studies in de Contactlinguïstiek (pp. 151-162). Dümmler. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Dutch in the European Union: The Language Policy of the “Nederlandse Taalunie”. Sociolinguistica, 11, 53-62. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Language shift through erosion: The Case of the French-Flemish “Westhoek”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18, 54-66. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Toward a plurilingual urban environment: Language policy and language planning in Brussels. In: M. Pütz (Ed.), Language Choices. Conditions, Constraints, and Consequences (pp. 179-193). John Benjamins. [pdf]

Willemyns, R. (1997). Interferenz Niederländisch-Französisch. In: H. Goebl, P. Nelde, S. Zdenek & W. Wölck (Eds.), Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung (pp. 1123-1130). De Gruyter [pdf]

1996

Willemyns, R. (1996). Moet er nog dialect zijn? In D. Dewulf, J. van Aspert & C. Verlinde (Eds.), Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten (pp. 9-13). Provinciebestuur van Zeeland. [pdf]

Willemyns, R. (1996). Proeve van particularistisch taalgebruik. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 106, 177-191. [pdf]

Willemyns, R. (1996). Beoordeling “A. Marijnissen. De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie.”. Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, 120-123. [link KANTL] [link jaarboeken]

Bister-Broosen, H., & Willemyns, R. (1996). Review of “Stevenson, Patrick (ed.). 1995. The German Language and the Real World. Sociolinguistic, Cultural and Pragmatic Perspectives on Contemporary German. Oxford: Clarendon Press”. Sociolinguistica, 10, 149-151. [pdf]

Willemyns, R. (1996). Review of  “Labrie, Normand. 1993. La construction linguistique de la Communauté européenne. Paris:  Champion”. Sociolinguistica, 10, 140-143. [pdf]

Willemyns, R. (1996). Language Borders in Northern France and in Belgium: A Contrastive Analysis. In: U. Ammon & M. Hellinger (Eds.), Contrastive Sociolinguistics (pp. 229-249). De Gruyter. [pdf]

Willemyns, R. (1996). Pluricentric Principles in the Standardization of 19th Century Dutch. Word, 47, 63-72. [pdf]

Vandenbussche, W. (1996). Schriftelijk taalgebruik van de lagere klassen in 19de eeuws Brugge. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 106(2/3), 161-175. [pdf]

Vandenbussche, W. (1996). Qu’on veuille encore patienter un peu… Van Frans naar Nederlands in de Brugse stadsadministratie. Archiefleven, 3(4), 8-9. [pdf]

1995

Willemyns, R. (1995). De tweede generatie Westvlaamse particularisten. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 105(1), 228-263. [pdf]

Willemyns, R. (1995). Sprachpolitische Überlegungen zur Situation der sogenannten “kleineren” Sprachen in Europa. In W. Brusch & H. Stiller (Eds.), Lust auf Sprachen, Schlüssel zu Europa – Tor zur Welt (pp. 218-227). Petersen. [pdf]

Willemyns, R., & Bister-Broosen, H. (1995). Het talenprobleem in de Europese Unie. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 105(1), 77-103. [pdf]

Willemyns, R. (1995). Inleiding tot de Variatielinguïstiek. Vubpress. [link revised 1999 version]

Willemyns, R., & Vandenbussche, W. (1995). De standaardizering van het Nederlands in de 19de eeuw: Een onderzoek naar schriftelijk taalgebruik in Vlaanderen. In: E. Huls & J. Klatter-Folmer (Eds.), Artikelen van de Tweede sociolinguïstische conferentie (pp. 637-647). Eburon. [pdf]

Willemyns, R. (1995). “Vol wind en declamatie”: De Bo als particularist. In: J. Cajot, L. Kremer & H. Niebaum (Eds.), Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft Jan Goossens zum 65. Geburtstag (pp. 1179-1184). LIT. [pdf]

Willemyns, R. (1995). Sprachliche Variation und Sprachgeschichtsforschung: Überlegungen zur Historiographie des Niederländischen. In: A. Gardt, K. Mattheier & O. Reichmann (Eds.), Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände – Methoden – Theorien (pp. 423-438). Max Niemeyer Verlag. [pdf]

Vandenbussche, W. (1995). Eeuwig zagen voor de vlaamsche taal. De invloed van Eugeen Van Steenkiste op de vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 105(2/3), 264-284. [pdf]

Vandenbussche, W. (1995). Reactie op ‘De sociolinguïstiek in het Nederlandse taalgebied anno 1995:  centrale thema’s en theorieën’. Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 1995(2), 115-116. [link]

Vandenbussche, W. (1995). Grote kuis? Het taalgebruik van het Vlaams Blok. Onze taal, 64(4), 67-68. [pdf]